maart 24, 2023

Planning

Datum:

Constitutieborrel Bestuur Plan W

Dit is een besloten avond voor genodigden.

Locatie:

Auckamastraatje 8, 8911 HK Leeuwarden